Audyty

Celem audytu jest określenie poziomu zgodności z normą audytową oraz wskazanie możliwych niezgodności dla przedmiotu badania. Na zlecenie przeprowadzimy audyty:

 • we wskazanym przez Klienta kanale sprzedaży,
 • na wybranej próbie punktów sprzedaży lub obszarze działania,
 • zbadamy wskazany parametr,
 • sprawdzimy jakość i rzetelność funkcjonowania projektów sprzedażowych i/lub merchandisingowych.

Na zlecenie Partnera przeprowadzimy:

 • analizę danych klienta,
 • analizę pracy terenowych pracowników Partnera,
 • wywiady indywidualne oraz/i grupowe z pracownikami Partnera,
 • badanie weryfikujące poziom wiedzy pracowników.

Kompleksowa usługa audytu:

 • rekrutacja audytorów,
 • stworzenie procesu audytu,
 • weryfikacja bazy przeznaczonej do audytu,
 • wizyty i raportowanie,
 • podsumowanie oraz raport zbiorczy dla Klienta.

Przykładowe działania

Tajemniczy klient:  

 • zbadamy jakość obsługi klienta w punkcie sprzedaży,
 • zweryfikujemy jakość obsługi telefonicznej,
 • zweryfikujemy działania i porównamy z działaniami konkurencji. 

Kontrola wizyt merchandisingowych:

 • skontrolujemy określoną ilość punktów,
 • zbadamy zgodność zaraportowanych danych ze stanem rzeczywistym,
 • skontrolujemy utrzymanie oczekiwanych standardów,
 • zbadamy widoczność marki na tle konkurencji,
 • wzmocnimy rzetelność kontroli dokumentacją fotograficzną,
 • udzielimy informacji zwrotnej w postaci raportu pokontrolnego.

Korzyści:

 • weryfikacja skuteczności realizowanych zadań,
 • uzyskanie listy modyfikacji lub zmian koniecznych do przeprowadzenia w organizacji,
 • obiektywna analiza działań sprzedażowo – merchandisingowych firmy,
 • uzyskanie efektywnego planu wprowadzenia zmian w firmie,
 • uzyskanie wzrostu wyników oraz efektywności w zachodzących procesach,
 • weryfikacja skuteczności i efektywności pracowników.