Outsourcing Call Center

Mając na uwadze rosnącą popularność telefonicznej obsługi klienta oferujemy naszym Partnerom przekazanie tego obszaru w ręce wykwalifikowanych konsultantów. Naszą wiedzę opieramy na doświadczeniu płynącym z obsługi Zleceniodawców z różnych branż. Jakość naszych usług można sprawdzić poprzez test akcji na określonej liczbie rekordów, co pozwala przygotować się do dalszej współpracy. Jeżeli zastanawiasz się w jaki sposób zwiększyć sprzedaż, zoptymalizować koszty usługi telemarketingowej czy też podnieść jakość obsługi klienta, zapoznaj się z naszymi rozwiązaniami.

Działania sprzedażowe:

 • telesprzedaż - usługa telefonicznej sprzedaży produktów lub usług skierowana do firm poszukujących nowego kanału dotarcia do klienta, polega ona na kontakcie z klientem w celu przedstawienia oferty oraz sprzedaży produktu/usługi,
 • cross-selling - sprzedaż produktów i usług, które są ze sobą powiązane bądź wzajemnie się uzupełniają,
 • up-selling - sprzedaż dodatkowych produktów i usług, proponowanie dotychczasowym klientom nowych produktów,
 • generowanie leadów - umawianie spotkań dla Przedstawicieli Handlowych, zbieranie zamówień, badanie potencjalnego zainteresowania klientów produktem,

Prowadzenie infolinii:

 • przyjmowanie i rejestracja zamówień,
 • przyjmowanie zgłoszeń reklamacyjnych,
 • przyjmowanie zgłoszeń w ramach konkursów i promocji,
 • helpdesk – techniczne wsparcie dla klientów, rozwiązywanie problemów związanych z zakupionym produktem,
 • serwisy informacyjne – udzielanie informacji na temat produktu/usługi,
 • obsługa programów lojalnościowych,

Inne akcje wychodzące:

 • windykacja należności,
 • kampanie informacyjne,
 • telemarketing – telefoniczne wsparcie kampanii marketingowych,
 • badania marketingowe – pozyskiwanie wiedzy na temat preferencji konsumentów, np. w związku z wprowadzaniem na rynek nowego produktu,
 • badania satysfakcji klienta.

Nasze działania w ramach usług:

 • rekrutujemy odpowiednie osoby do projektu, z uwzględnieniem predyspozycji do danego działania,
 • opracowujemy skrypty rozmów w oparciu o informacje przekazane przez Partnerów, skrypty następnie wdrażamy do naszego systemu, aby umożliwić zapisywanie danych otrzymanych podczas rozmowy oraz utrwalanie rekordów w bazie danych,
 • nadzór nad pracą Konsultantów,
 • szkolenia i coaching – przygotowujemy Konsultantów i Liderów do pracy, jak również stale monitorujemy poziom wiedzy Konsultantów i motywujemy ich do osiągania możliwie najlepszych wyników,
 • integracja systemów IT – istnieje możliwość integracji wewnętrznego systemu do zarządzania pracą call center z platformą Zleceniodawcy,
 • nagrywanie rozmów – wszystkie przeprowadzone przez Konsultantów rozmowy są nagrywane i rejestrowane, formę przekazywania nagrań ustalamy z Partnerem w toku ustalania modelu współpracy,
 • raportowanie – Partner otrzymuje na bieżąco raporty z przeprowadzanych działań, ich forma jest budowana na podstawie przekazanych nam wymogów, udostępniamy także raporty statystyczne zawierające informację na temat pracy każdego z Konsultantów, w zależności od potrzeb, oraz raporty z taryfikacji,
 • obsługa back–office – na życzenie Partnera możliwa jest także obsługa dokumentacji związanej np. ze sprzedażą oraz zorganizowanie procesu wysyłki dokumentów do klienta.

Korzyści:

 • usprawnienie procesu telefonicznej obsługi klienta,
 • budowanie pozytywnego wizerunku firmy poprzez udostępnianie serwisów infoliniowych oraz help desk na odpowiednio wysokim poziomie,
 • efektywny i szybki sposób dotarcia do klienta w formie działań telemarketingowych,
 • utrzymanie klienta oraz zwiększenie jego zaufania do firmy poprzez różnego rodzaju działania cross / up-selling,
 • posiadanie dodatkowego, wydajnego kanału sprzedaży.