Outsourcing Księgowości

Przepisy dotyczące księgowości, sprawozdawczości finansowej oraz podatków wymagają nieustannego monitorowania i aktualizowania. Aby uniknąć trudności z tym związanych, najlepszym rozwiązaniem jest przekazanie tak odpowiedzialnych zadań w ręce specjalistów.

 

Usługi:

 • pełna obsługa księgowa lub nadzór księgowy,
 • współtworzenie standardów i procedur księgowych,
 • sporządzanie raportów przepływów finansowych ,
 • regulowanie zobowiązań firmy, raportowanie i budżetowanie,
 • doradztwo księgowe,
 • szkolenia z zakresu księgowości i zmian w regulacjach prawnych,
 • współpraca z Klientem przy kontrolach z np. Urzędu Skarbowego.

Działania w ramach usług:

 • wprowadzanie przelewów oraz zarządzanie płatnościami,
 • wystawianie faktur lub innych dokumentów księgowych,       
 • sporządzanie raportów do rozmaitych instytucji zewnętrznych,     
 • sporządzanie raportów na potrzeby wewnętrzne np. Zarządu,
 • kalkulacja podatkowa,          
 • monitoring rozliczeń z partnerami i dostawcami produktów/usług,
 • monitorowanie zmian prawnych dotyczących prowadzenia księgowości w Państwa przedsiębiorstwie,
 • możliwy dostęp do danych online.

Korzyści:

 • obniżenie kosztów prowadzenia księgowości,
 • elastyczność w prowadzeniu obsługi księgowej,
 • bieżące monitorowanie zmian w regulacjach i przepisach prawnych,
 • przeniesienie odpowiedzialności na specjalistów z zakresu księgowości na podstawie zapisów kontraktu z firmą outsourcingową,
 • najwyższa jakość usługi,
 • profesjonalne wsparcie i doradztwo,