Outsourcing Sił Sprzedaży

Oferujemy kompleksowe rozwiązania wsparcia sprzedaży zarówno w tradycyjnym, jak i nowoczesnym kanale dystrybucji. Dla naszych Klientów świadczymy następujące usługi:

 • realizacja sprzedaży bezpośredniej w Punkcie Sprzedaży Detalicznej – vanselling,
 • zbieranie zamówień na produkty w PSD oraz kierowanie ich do dystrybutorów – preselling,
 • tworzenie sieci dystrybucyjnych,
 • budowanie / poprawę dystrybucji,
 • wprowadzanie produktów i kategorii na rynek (launch/relaunch),
 • merchandising – wizualizacja w punktach sprzedaży, montaż materiałów POS,
 • organizację akcji promocyjnych o charakterze wizerunkowym lub sprzedażowym,
 • usługi dodatkowe – monitoring działań konkurencji, mapowanie terenu (aktualizacja bazy danych).

Nasze działania w ramach usług:

 • rekrutacja i selekcja personelu,
 • zatrudnienie i administracja zatrudnienia (obsługa kadrowo – płacowa),
 • wyposażenie i administracja narzędzi pracy,
 • prowadzenie szkoleń wstępnych (przebieg wizyty, obalanie obiekcji, raportowanie, sprzedaż),
 • wdrożenie i administracja systemów mobilnych/raportowania,
 • koordynacja i nadzór pracy zespołu,
 • nadzór nad efektywnością procesów,
 • wdrażanie i rozliczanie systemów motywacyjnych,
 • trening i coaching,
 • oceny okresowe członków zespołu sprzedażowego.

Nasze narzędzia:

 • dysponujemy bazą około 50 tysięcy Punktów Sprzedaży Detalicznej na skalę ogólnokrajową,
 • wyposażamy Przedstawicieli Handlowych w reprezentacyjne samochody wraz z kartą paliwową,
 • dostarczamy urządzenia mobilne: (telefony, laptopy, tablety)
 • zapewniamy Przedstawicielom dostęp do nowoczesnej aplikacji mobilnej raportującej wizyty w punktach sprzedaży.

Model współpracy:

Model pełnej obsługi projektu

W ramach tego modelu, jesteśmy w stanie zbudować zespół pracowników oraz przejąć odpowiedzialność za rezultaty działania czy też wyniki sprzedażowe. Gwarantujemy nadzór nad prowadzonym projektem, przeprowadzamy niezbędne szkolenia oraz wyposażamy naszych pracowników w narzędzia pracy typu; samochody, telefony, komputery, system raportowy itp., a także nimi zarządzamy. Na życzenie naszego Zleceniodawcy, możemy także przejąć zadanie organizacji/wynajmu powierzchni biurowych.

Model obsługi administracyjnej

Oferujemy także model współpracy na zasadzie koncentracji outsourcera na rekrutacji i zarządzaniu technicznymi aspektami pracy pracowników, pozostawiając nadzór oraz kierowanie pracą personelu naszemu Klientowi.

Model przejęcia zespołu

Dla naszych Klientów jesteśmy w stanie przejąć funkcjonujący dotychczas w ramach przedsiębiorstwa zespół sprzedaży, zwiększyć jego efektywność, przejąć kwestie związane z obsługą administracyjną zespołu, jak również zapewnić nadzór nad projektem podnosząc tym samym wyniki sprzedażowe.

Korzyści wynikające z outsourcingu sprzedaży:

 • elastyczność w funkcjonowaniu firmy,
 • możliwość pełnej koncentracji Zleceniodawcy na głównej działalności spółki,
 • prosty i przejrzysty sposób rozliczeń z Partnerem dzięki jednej fakturze,
 • efektywniejsze wykorzystanie zasobów wewnętrznych,
 • ograniczenie kosztów operacyjnych i administracyjnych.
 • możliwość uzyskania widocznych rezultatów w krótkim czasie, w postaci np. zwiększenia dystrybucji produktu bez udziału sił wewnętrznych,
 • krótszy okres wdrożenia projektu w stosunku do korzystania z zasobów wewnętrznych,
 • optymalizacja procesu sprzedażowego.