Promocja Sprzedaży

Celem działań jest wyróżnienie produktów Klienta na tle konkurencji. Oferujemy kompleksowe rozwiązania promocji sprzedaży zarówno w tradycyjnym jak i nowoczesnym kanale dystrybucji, naszym Klientom oferujemy:

 • wyróżnienie produktu na tle konkurencyjnych,
 • najwyższą jakość usług,
 • kompleksowe przeprowadzenie akcji,
 • nadzór i stałą kontrolę działań,
 • raporty z przeprowadzonych działań uzupełnione o dokumentację fotograficzną.

 

Proponowane formy promocji sprzedaży:

 • animacje,
 • demonstracje,
 • samplingi,
 • degustacje,
 • eventy.

Animacje

Celem animacji sprzedaży jest skłonienie potencjalnego klienta do natychmiastowego zakupu danego produktu (degustacje, pokazy, konkursy). Ta szczególnie aktywna promocja produktu pozwala na nawiązanie dialogu pomiędzy konsumentem a animatorem sprzedaży. Dzięki efektywnym narzędziom promocyjnym budujemy wizerunek i wzmacniamy markę w świadomości klienta, trafiając jednocześnie w jego potrzeby. Każde działanie możemy wzmocnić akcją konkursową lub/i loterią konsumencką. Dzięki animacji sprzedaży produkt wyróżnia się na tle produktów konkurencji.

Demonstracje

Demonstracja to forma promocji pozwalająca na zapoznanie się klienta z działaniem produktu. Działania takie efektywnie wzbudzają w konsumentach chęć posiadania produktu jak i budują przewagę nad produktami konkurencji. Przy tej formie promocji konsument może dokładnie zapoznać się z zaletami promowanego produktu. Działania możemy wzmocnić również konkursem lub/i loterią konsumencką.

Sampling

Celem promocji jest dotarcie do jak największej grupy konsumentów promując produkt poprzez rozprowadzanie próbek. Działanie to pozwala dotrzeć do określonej docelowo grupy konsumenckiej i jednocześnie pozwala na zapoznanie się z produktem i wypróbowanie go przez potencjalnych przyszłych klientów. Sampling znacząco buduje świadomość marki i pokonuje obiekcje klienta. Pozwala też klientowi na sięgniecie w przyszłości po produkt bez ponoszenia ryzyka. Działania promocyjne możemy wzmocnić konkursem lub/i loterią konsumencką.

Degustacje

Degustacja jest efektywnym narzędziem promocyjnym wprowadzającym produkt na rynek. Pozwala konsumentowi na dokładne zapoznanie się z produktem poprzez zmysły takie jak zapach, smak i wzrok. Degustacja bezpośrednio i natychmiast przekłada się na wybór produktu podczas zakupów, daje przewagę nad konkurencją i dynamicznie wpływa na świadomość marki u klienta. Tak jak i w pozostałych formach promocji degustację możemy wzmocnić poprzez działania konkursowe lub/i loterię konsumencką.

Eventy

Docieranie do klienta poprzez wydarzenia jest doskonałym sposobem na promocję produktu i budowanie świadomości marki wśród konsumentów. Poprzez kompleksowe i przekonywujące eventy, które fizycznie, intelektualnie i emocjonalnie zaangażują odbiorców w produkt, mamy szansę na zbudowanie lojalnej i długotrwałej relacji z klientami.

Korzyści wynikające z promocji sprzedaży:

 • zbudowanie świadomości marki wśród konsumentów,
 • zbudowanie i utrzymanie długotrwałej i lojalnej relacji z klientami,
 • uzyskanie przewagi nad konkurencją,
 • dotarcie do określonej, docelowej grupy konsumentów,
 • elastyczność w funkcjonowaniu firmy,
 • możliwość pełnej koncentracji Zleceniodawcy na głównej działalności spółki,
 • prosty i przejrzysty sposób rozliczeń z Partnerem dzięki jednej fakturze,
 • efektywniejsze wykorzystanie zasobów wewnętrznych,
 • ograniczenie kosztów operacyjnych i administracyjnych.