Rekrutacja

Usługi rekrutacyjne obejmują:

 • zaplanowanie w czasie oraz przygotowanie projektu rekrutacyjnego na wszystkie stanowiska,
 • przeprowadzenie procesu rekrutacji z wykorzystaniem autorskich metod i narzędzi zwiększających skuteczność oraz dopasowanie do specyfiki organizacji Klienta,
 • przygotowanie Assessment Center / Development Center,
 • szkolenia z prowadzenia całościowego procesu rekrutacji w firmie.

Etapy procesu rekrutacji:

 • zdefiniowanie stanowiska na podstawie uzyskanych informacji od Klienta oraz przygotowanie jego opisu z użyciem autorskiego kwestionariusza,
 • przygotowanie profilu kandydata,
 • wybór metod i źródeł rekrutacji dostosowany do potrzeb danego procesu rekrutacyjnego w tym opracowanie ogłoszeń rekrutacyjnych,
 • zrealizowanie wstępnych rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi kandydatami oraz weryfikacja kandydatów,
 • opracowanie wykazu osób zgodnych z profilem kandydata, zakwalifikowanych do dalszego etapu rekrutacji oraz wykazu osób najlepiej dopasowanych do wymagań stanowiska,
 • przedstawienie Klientowi raportu zawierającego listę z rekomendacją wybranych kandydatów.

Dodatkowe usługi w ramach projektu rekrutacyjnego:

 • opieka nad procesem adaptacyjnym w środowisku pracy rekomendowanego pracownika,
 • przygotowanie raportu dla Klienta zawierającego szczegółowe charakterystyki rekomendowanych kandydatów, metodologię oraz opis wszystkich działań rekrutacyjnych,
 • gwarancja na okres 3 miesięcy – w przypadku rozwiązania z kandydatem umowy, bezpłatne przeprowadzenie kolejnej rekrutacji,
 • pomoc w opracowaniu systemu motywacyjnego dotyczącego stanowiska, którego dotyczy zlecony proces rekrutacji.

Korzyści:

 • oszczędność czasu oraz zasobów wewnętrznych organizacji Klienta,
 • profesjonalizm w budowaniu wizerunku Klienta na rynku pracy,
 • doskonałe dopasowanie kandydata do specyfiki zespołu oraz organizacji,
 • powierzenie całości działań rekrutacyjnych profesjonalnie przygotowanym Rekruterom,
 • możliwość uzyskania konsultacji w zakresie prowadzenia procesów rekrutacyjnych i zwiększenia skuteczności rekrutacji dzięki pomocy doświadczonych Psychologów.