Szkolenia

Usługi szkoleniowe obejmują:

 • diagnozę potrzeb szkoleniowych Klienta – m.in. konsultacje z przełożonymi uczestników szkolenia,
 • wspólne precyzowanie celów oraz wybór tematyki szkolenia,
 • przygotowanie programu szkolenia,
 • opracowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników oraz prezentacji multimedialnej,
 • przygotowanie planu wdrażania nowych umiejętności w zaplanowanym czasie po zakończeniu warsztatów wraz z badaniem procesu wdrażania w formie np. tajemniczego klienta,
 • ewaluacja szkolenia,
 • wydanie certyfikatów dla uczestników warsztatów,
 • przygotowanie raportu dla klienta podsumowującego proces szkoleniowy.

Miejsce szkoleń:

 • szkolenia organizowane są w miejscu wyznaczonym przez Klienta, istnieje także możliwość zorganizowania szkolenia w siedzibie naszej firmy,
 • szkolenia wyjazdowe w ośrodkach szkoleniowych lub wypoczynkowych połączone z integracją pracowników i dodatkowymi atrakcjami.

Grupy szkoleniowe:

 • grupy standardowe: od 6 do 15 uczestników,
 • grupy małe: od 3 do 5 uczestników.

Przykładowa tematyka szkoleń:

 • komunikacja interpersonalna,
 • asertywność,
 • autoprezentacja,
 • zarządzanie czasem,
 • zarządzanie zmianą,
 • zarządzanie stresem,
 • twórcze myślenie,
 • motywacja,
 • rozwiązywanie konfliktów,
 • negocjacje,
 • obsługa klienta,
 • zarządzanie zespołami,
 • team building.

Korzyści:

 • budowanie największego kapitału organizacji jakim są ludzie poprzez inwestycję w rozwój posiadanych zasobów ludzkich,
 • zwiększenie efektywności uczestników w ich codziennych zadaniach oraz poprawa atmosfery pracy dzięki nowym, interesującym doświadczeniom uzyskanym dzięki udziałowi w szkoleniach,
 • zmniejszenie rotacji personelu ze względu na zapewnienie możliwości rozwojowych dla pracowników wewnątrz organizacji Klienta,
 • wzrost motywacji pracowników oraz ich satysfakcji z pracy ze względu na uzyskany przez nich progres własnych kompetencji oraz dzięki możliwości dokonania autodiagnozy własnych ograniczeń i potencjału,
 • powierzenie działań szkoleniowych profesjonalnie przygotowanym trenerom z wieloletnim doświadczeniem w tym obszarze,
 • brak konieczności angażowania własnych zasobów w procesy rozwojowe pracowników,
 • wzrost wyników pracy poprzez nabycie przez uczestników szkoleń nowych umiejętności oraz wyeliminowanie nieefektywnych schematów działania.