OFERTA MEDIA SYSTEM

Oferujemy zintegrowane rozwiązania outsourcingowe wspierające rozwój organizacji od budowy sieci sprzedaży, poprzez utrzymanie i rozwój relacji z klientami, aż po gromadzenie i zarządzanie procesami Back Office. Nasze rozwiązania bazują na wykorzystaniu systemów informatycznych, wspomagających i automatyzujących różne procesy biznesowe. Jako firma posiadamy doświadczenie w następujących segmentach usług:

  • obsługa kadr i płac (zewnętrzna administracja kadr i płac, zatrudnienie pracowników do poszczególnych projektów, szkolenie, sporządzanie zestawień kadrowych),
  • Back Office (kompleksowe zarządzanie różnymi procesami),
  • budowa struktur handlowych (dedykowane zespoły sprzedażowe),
  • obsługa dużych projektów promocyjnych (merchandising, realizacja procesów rebrandingowych),
  • logistyka produktów wsparcia sprzedaży,
  • telefoniczna obsługa klientów (telesprzedaż, infolinie, help desk).

Outsourcing Call Center

Już 24% z ankietowanych firm korzysta z outsourcingu call/contact center chcąc przekazać kontakt ze swoimi klientami w ręce wykwalifikowanych konsultantów. Jeżeli zastanawiasz się w jaki sposób zwiększyć sprzedaż, zoptymalizować koszty usługi telemarketingowej czy też podnieść jakość obsługi klienta, zapoznaj się z naszymi rozwiązaniami.

 • Telesprzedaż

Usługa telefonicznej sprzedaży produktów lub usług skierowana jest do firm poszukujących nowego kanału dotarcia do Klienta, czy też chcących zwiększyć efektywność własnej sprzedaży. Rozwiązanie to stosowane jest przez podmioty z rozmaitych branż; telekomunikacyjnej, finansowej, ubezpieczeniowej czy energetycznej, a jego efektywność i opłacalność decyduje o wciąż rosnącej popularności. Nasze doświadczenia w obszarze telesprzedaży zapewniają stworzenie indywidualnego, opartego na technikach sprzedażowych scenariusza rozmów handlowych dla naszych konsultantów którzy są w stanie osiągnąć niemal natychmiast najwyższą skuteczność sprzedaży przy niskich kosztach oraz łatwości i szybkości dotarcia do grupy docelowej. Telesprzedaż gwarantuje naszemu partnerowi efektywność oraz niskie koszty.

 • Telemarketing- telefoniczne wsparcie kampanii marketingowych

Skuteczne przeprowadzanie kampanii telemarketingowych polega na dotarciu z odpowiednio sprofilowaną ofertą do jak największej grupy Klientów docelowych. Doświadczony i profesjonalnie przygotowany telemarketer kontaktuje się z Klientem prezentując mu aktualną ofertę naszego partnera oraz przekonując do dokonania zakupu.  Tego typu usługa pozwala zoptymalizować koszty realizacji kampanii marketingowych oraz umożliwia sprawne dotarcie do grupy potencjalnych Klientów.

 • Infolinie

Zdajemy sobie doskonale sprawę jak ważnym elementem budowania profesjonalnego wizerunku firmy jest wysoka jakość telefonicznej obsługi Klienta. Infolinia zaspokajająca potrzeby Klienta wiąże się z bieżącym dostępem do informacji dotyczącej produktów i usług firmy oraz uzyskaniem przez Klienta pomocy w rozwiązaniu każdego problemu związanego z użytkowaniem produktu bądź korzystaniem z usług proponowanych przez firmę. Obsługując Państwa infolinię dbamy o pełną satysfakcję klienta, dzięki odpowiednio przeszkolonym konsultantom, którzy budują atmosferę zaufania, zrozumienia i otwartości na indywidualne problemy podczas każdej rozmowy.

 • Help desk

Usługi help desk dostarczają Państwa Klientom kompleksowego wsparcia technicznego w rozwiązaniu problemów związanych z zakupionym sprzętem czy też z korzystaniem z określonej usługi. Odpowiednio przeszkoleni konsultanci gotowi są pomagać w najbardziej skomplikowanych kwestiach oraz rozwiązywać problemy w możliwie najkrótszym czasie. Dodatkowo konsultant może udzielać informacji ogólnych na temat produktu bądź usługi. Tego rodzaju forma obsługi klienta jest istotnym czynnikiem budowania nowoczesnej organizacji dbającej o potrzeby i poczucie bezpieczeństwa klientów.

 • Badania marketingowe

Wprowadzając nowy produkt, usługę na rynek bądź wzmacniając pozycję już istniejących warto skorzystać z badań, które precyzyjnie określą plusy i minusy planowanych rozwiązań. Badania marketingowe pozwolą lepiej dostosować się do oczekiwań odbiorców. Badania rynkowe jako element badań marketingowych pozwalają systematycznie i w sposób obiektywny pozyskiwać wiedzę o procesach rynkowych, zachowaniu konsumentów. Dane gromadzone przez naszych konsultantów podczas ankiety telefonicznej są automatycznie zapisywane, dzięki czemu wyniki mogą błyskawicznie zostać poddane analizie statystycznej, zarówno ilościowej, jak i jakościowej. Metoda ta pozwala na szybki dostęp do wyników, również online. W ramach realizacji badania nasz partner otrzymuje raport zawierający wyniki wraz z rekomendacjami oraz nagrania przeprowadzonych rozmów. Uzyskana wiedza o aktualnych trendach pozwala na racjonalne wzmacnianie popytu, adekwatne dostosowanie podaży i ceny.

 • Badania satysfakcji klienta

Chcąc odpowiednio dostosowywać produkty i usługi do potrzeb Klienta niezbędne jest systematyczne badanie jego satysfakcji. To właśnie ona stanowi kluczowy czynnik funkcjonowania każdej firmy. Tego typu rozwiązania dostosowujemy pod specyfikę działalności naszego Klienta, wspólnie odnajdując optymalną metodę. Badanie satysfakcji klientów służy zdiagnozowaniu oceny Firmy zarówno przez obecnych, jak i potencjalnych Klientów. 

Outsourcing Sił Sprzedaży:

 • Dedykowany zespół sprzedażowy to rozwiązanie dla firm, które oczekują od swoich pracowników pełnego zaangażowania się, na zasadach wyłączności, w proces sprzedaży.
 • Zawsze dostosowujemy budowę oraz sposób organizacji pracy do specyficznych potrzeb zleceniodawcy.
 • Jesteśmy gotowi przejąć odpowiedzialność za efekty pracy handlowców: przygotować i przeprowadzić niezbędne szkolenia, dostarczyć wszystkie narzędzia, które są przedstawicielom potrzebne (samochody, telefony, komputery, system raportowy itp.), zapewnić nadzór nad ich pracą i wynikami sprzedażowymi.
 • Budujemy zespoły sprzedażowe od podstaw, jak również przejmujemy funkcjonujące działy sprzedaży Klienta,
 • Dysponujemy bazą około 50 tysięcy Punktów Sprzedaży Detalicznej na skalę ogólnokrajową
 • Przekazując obsługę zespołu sprzedażowego firmie outsourcingowej zleceniodawca odnosi szereg korzyści jak: redukcja ryzyka operacyjnego, wydzielenie na zewnątrz kwestii związanych z zarządzaniem środkami technicznymi, zmniejszenie zaangażowania kapitałowego czy oddelegowanie na outsourcera ryzyka prawnego związanego z zatrudnianiem pracowników.
 • Kluczowe osoby posiadają wieloletnie doświadczenie w omawianym zakresie oraz obszarze procesów rekrutacyjnych umożliwiającym szybkie skompletowanie kompetentnego zespołu sprzedażowego dla klienta.
Model współpracy
uwzględniający zarządzanie projektem

Jesteśmy w stanie zbudować zespół pracowników oraz przejąć odpowiedzialność za rezultaty działania czy też wyniki sprzedażowe, zagwarantować nadzór nad prowadzonym projektem, przeprowadzić niezbędne szkolenia oraz wyposażyć naszych pracowników w narzędzia pracy typu; samochody, telefony, komputery, system raportowy itp. oraz nimi zarządzać. Na życzenie naszego zleceniodawcy możemy także przejąć zadanie organizacji/wynajmu powierzchni biurowych.

Model współpracy
uwzględniający obsługę projektu

Oferujemy także model współpracy na zasadzie koncentracji Outsourcera na rekrutacji i zarządzaniu technicznymi aspektami pracy pracowników, pozostawiając nadzór oraz kierowanie pracą personelu Klientowi.