outsourcing sił sprzedaży

Oferujemy kompleksowe rozwiązania
wsparcia sprzedaży:

Vanselling

Realizacja sprzedaży bezpośredniej w Punkcie Sprzedaży

Preselling

Zbieranie zamówień na produkty oraz kierowanie ich do dystrybutorów

Logistyka towarowa

Budowanie
i poprawa dystrybucji

Utrzymanie bazy klientów

Nadzór nad efektywnością i jakością kontaktu z Klientami

Szkolenia produktowe

Wdrożenie zespołu w oparciu o rzetelne przygotowanie produktowe

Obsługa klienta sieciowego

Współtworzenie sieci dystrybucyjnych

Wprowadzenie produktu na rynek

Wprowadzanie produktów i kategorii na rynek (launch/relaunch)

Pozyskiwanie klientów biznesowych

Doświadczenie we współpracy z dużymi kontrahentami biznesowymi

3 modele współpracy

Obsługa kompleksowa

W ramach tego modelu, jesteśmy w stanie zbudować zespół pracowników oraz przejąć odpowiedzialność za rezultaty działania czy też wyniki sprzedażowe. Gwarantujemy nadzór nad prowadzonym projektem, przeprowadzamy niezbędne szkolenia oraz wyposażamy naszych pracowników w narzędzia pracy typu; samochody, telefony, komputery, system raportowy itp., a także nimi zarządzamy.

Obsługa administracyjna

Oferujemy także model współpracy na zasadzie koncentracji outsourcera na rekrutacji i zarządzaniu technicznymi aspektami pracy pracowników, pozostawiając nadzór oraz kierowanie pracą personelu naszemu Klientowi.

Przejęcie obsługi

Dla naszych Klientów jesteśmy w stanie przejąć funkcjonujący dotychczas w ramach przedsiębiorstwa zespół sprzedaży, zwiększyć jego efektywność, przejąć kwestie związane z obsługą administracyjną zespołu, jak również zapewnić nadzór nad projektem podnosząc tym samym wyniki sprzedażowe.

jak to robimy?

Rekrutujemy
zespół

Samodzielnie rekrutujemy zespół, zatrudnienie i administracja zatrudniamy i obsługujemy kadrowo – płacowo

Szkolimy
i wdrażamy

Szkolimy, trenujemy i coachujemy zespół oraz wdrażamy i rozliczamy system motywacyjny

Wyposażamy w narzędzia

Wyposażamy Przedstawicieli Handlowych w reprezentacyjne samochody wraz z kartą paliwową, dostarczamy urządzenia mobilne takie jak telefony, komputery, aplikację

Monitorujemy

Koordynacja i nadzorujemy pracę zespołu, efektywność procesów, wykonujemy oceny okresowe członków zespołu sprzedażowego

Korzyści outsourcingu
sił sprzedaży

Możliwość pełnej koncentracji Zleceniodawcy na głównej działalności i rozwoju biznesu

Prosty i przejrzysty sposób rozliczeń z Partnerem dzięki jednej fakturze

Efektywniejsze wykorzystanie zasobów wewnętrznych

Ograniczenie kosztów operacyjnych i administracyjnych

Optymalizacja projektu - możliwość uzyskania widocznych rezultatów w krótkim czasie

Krótszy okres wdrożenia projektu w stosunku do korzystania z zasobów wewnętrznych

Odtwórz wideo