outsourcing contact center

Posiadamy rozbudowane możliwości
Call Center

Telesprzedaż

Usługa kierujemy do firm poszukujących nowego kanału dotarcia do klienta

Cross - selling

Sprzedajemy produkty i usługi, które są ze sobą powiązane bądź wzajemnie się uzupełniają

Up - selling

Sprzedajemy dotychczasowym klientom nowych produktów

Generowanie leadów

Umawiamy spotkania dla Przedstawicieli Handlowych, zbieramy zamówienia, badamy potencjalne zainteresowanie klientów produktem

Infolinia

Przyjmujemy i realizujemy zamówienia, obsługujemy reklamacje, prowadzimy helpdesk - techniczne wsparcie klienta

Telemarketing

Wspieramy telefonicznie akcje marketingowe oraz prowadzimy kampanie informacyjne

Windykacja należności

Kontaktujemy się z klientem w celu windykacji należności Partnera

Badania Marketingowe

Pozyskujemy wiedzę na temat preferencji konsumentów, np. w związku z wprowadzaniem na rynek nowego produktu. Badamy satysfakcję klienta.

wielokanałowa
obsługa klienta

Live Chat

Kampanie SMS i MMS

Kampanie e-mail

Obsługujemy reklamacje

Obsługujemy
konkursy

Obsługujemy
dostawy

Wspieramy obsługę płatności

Obsługujemy programy lojalnościowe

jak to robimy?

Zapewniamy
dedykowany zespół

Rekrutujemy odpowiednie osoby do projektu, z uwzględnieniem predyspozycji do danego działania

Odpowiednio
szkolimy

Przygotowujemy Konsultantów i Liderów do pracy, jak również stale monitorujemy poziom wiedzy Konsultantów i motywujemy ich do osiągania możliwie najlepszych wyników

Integrujemy system
partnera z naszym

Integrujemy wewnętrzny systemu do zarządzania pracą call center z platformą Zleceniodawcy

Prowadzimy serwis techniczny

Monitorujemy procesy i na bieżąco reagujemy na problemy

Raportujemy

Partner otrzymuje bieżące raporty z przeprowadzanych działań, ich forma jest budowana na podstawie przekazanych nam wymogów, udostępniamy także raporty statystyczne zawierające informację na temat pracy każdego z Konsultantów

Back Office

Nagrywamy i Rejestrujemy wszystkie rozmowy. Na życzenie Partnera jest możliwość obsługi dokumentacji dedykowanej projektowi

Korzyści outsourcingu
Call Center

Usprawnienie procesu telefonicznej obsługi klienta przez zespół profesjonalistów

Budowanie pozytywnego wizerunku firmy poprzez udostępnianie serwisów infoliniowych oraz help desk na odpowiednio wysokim poziomie

Efektywny i szybki sposób dotarcia do klienta w formie działań telemarketingowych

Utrzymanie klienta oraz zwiększenie jego zaufania do firmy poprzez różnego rodzaju działania cross / up-selling

Posiadanie dodatkowego, wydajnego kanału sprzedaży