HR

Wodzirej, Ekonom, a może Rewolucjonista? Jaki jest Twój styl kierowania?

Wielu osobom wydaje się, że mają „dryg” do zarządzania zespołem. Niewielu jednak zdaje sobie sprawę, że nie każdy styl kierowania jest odpowiedni do danej organizacji. Czy to oznacza, że można rozróżnić dobry i zły styl? Zdecydowanie nie! Sztuką jest mieć w swojej firmie Liderów, którzy swoim stylem kierowania potrafią zadziałać na pracowników i osiągnąć cele postawione przez organizację.

Zarządzanie – nauka ścisła czy sztuka?

Sięgnijmy najpierw do literatury, zgodnie z którą: zarządzanie zasobami ludzkimi to strategia i praktyka nabywania, wykorzystywania, udoskonalania i zachowywania ludzi – ich możliwości i umiejętności w organizacji lub przedsiębiorstwie (Adamiec, Kożusznik 2000).

Styl kierowania jest pojęciem węższym – jest to sposób w jaki przewodzimy grupą, reagujemy na jej potrzeby, ale także wymagamy realizacji określonych celów (Oleś, 2004). Czy zarządzanie jest czymś, czego możemy się nauczyć, podobnie jak np. działań matematycznych? A może potrzebna jest namiastka artystycznej duszy, by porwać za sobą tłumy? Jak to zwykle bywa, ile osób – tyle opinii. Według Luthera Gulicka to nauka ścisła, ponieważ stworzono dla niego wiele teorii i jest to zagadnienie będące obiektem badań. Natomiast Henry M. Boettinger uważa, że zarządzanie to sztuka, bo potrzebuje umiejętności takich jak malarstwo lub poezja – wizji, znajomości tematu oraz umiejętnego komunikowania się (Gulick, Boettinger; za: Stoner, Walken, 1992, str. 39).

Style kierowania WERK – jakim stylem jesteś?

Inwentarz Stylów Kierowania Ludźmi WERK został stworzony przez Urszulę Brzezińską i Marię Rafalak w 2011 roku. Pozwala określić typowe nasilenie jednego ze stylów kierowania i sprawdzić, który jest stylem dominującym (Brzezińska, 2001). Inwentarz ten najlepiej opisać na dwóch układach, składających się z czterech pól. Pierwszy odnosi się do osobowościowych wymiarów funkcjonowania kierownika, a drugi do tego w jaki sposób zarządza i jakie działanie w organizacji preferuje. A co kryje się za tym skrótem WERK?

W jak Wodzirej

To osoba, która przede wszystkim stawia w pracy na człowieka. Jest skłonna do kompromisu i zależy jej na opinii podwładnych. To osoba, która buduje dobrą atmosferę wśród pracowników i jest wobec nich bardzo otwarta.

E jak Ekonom

W przeciwieństwie do Wodzireja, Ekonom jest mało otwarty na grupę, ceni sobie porządek i zależy mu na wysokiej efektywności podwładnych. Jego relacje z innymi można nazwać jako formalne, a wobec swoich pracowników jest podejrzliwy i krytyczny.

R jak Rewolucjonista

Jest to osoba wciąż poszukująca nowych rozwiązań. Ma własne pomysły i idee, które często narzuca innym. Rewolucjonista jest bardzo pewny siebie, rzadko kiedy oddaje głos innym – chciałby aby wszyscy popierali jego pomysły.

K jak Kapitan

Mimo tego, że z pracownikami nie tworzy bliskich relacji, potrafi dostrzegać ich sukcesy i niepowodzenia i ocenia ich sprawiedliwie. Umie organizować pracę i stawiać konkretne wymagania swoim podwładnym. Najważniejsza dla niego jest realizacja zadań.

Kwestionariusz pokazuje nam nasz najbardziej dominujący styl kierowania oraz ten, do którego jest nam najdalej. Dzięki przeprowadzonym Inwentarzom możemy słusznie dopasowywać Liderów do organizacji. Pamiętajmy, że nie ma złego stylu kierowania – kluczem jest dobór pracownika do misji firmy. Gdzie indziej sprawdzi się Kapitan, a gdzie indziej Rewolucjonista. Tam, gdzie będzie potrzebna skrupulatność i dokładność niekoniecznie odnajdzie się Wodzirej, natomiast tam, gdzie liczy się budowanie atmosfery i zaufania oraz nieskończone pokłady kreatywności może być to trudne do osiągnięcia przez Ekonoma.

Ja jestem Rewolucjonistą, a Ty?

pl_PLPolish