Z życia MediaCity

Media Portal jako nowoczesny program motywacyjny

Wizją, która przyświecała nam od początku prowadzenia działalności było stworzenie w strukturach Media System zgranej społeczności. Takiej, w której wszyscy jesteśmy sobie równi, traktujemy się z szacunkiem, integrujemy się i razem dążymy do wyznaczonych celów. Realizacja tego zamierzenia nie była jednak taka prosta. Musieliśmy bowiem odpowiedzieć sobie na pytanie, co zrobić, żeby każdy pracownik chciał stać się częścią społeczności Media System. Jaki jest jego profil, co go motywuje i napędza do nowych wyzwań?

Motywatorów jest bardzo wiele. Dla jednych kluczowe są sprawy materialne, takie jak dodatkowe wynagrodzenie, czy nagroda rzeczowa, dla innych liczy się słowna pochwała, dobra atmosfera, możliwość awansu czy szacunek. Receptą na sukces każdego programu motywacyjnego jest odpowiednio zdefiniowana grupa docelowa. Trzeba jasno odpowiedzieć sobie na pytanie, kto stanowi grupę mającą największy wpływ na osiągnięcie celu biznesowego i na kierunek, w którym zmierza przedsiębiorstwo.

MediaCity

Co zamierzaliśmy osiągnąć? Przede wszystkim zależało nam na tym, by nasi pracownicy chcieli identyfikować się z firmą oraz by razem z nami budowali społeczność MediaCity. Jednocześnie, idąc z duchem czasu,chcieliśmy zaangażować się bardziej w media społecznościowe. Ponadto, jak wiele podmiotów działających w obszarze call center, borykaliśmy się z wzrastającym poziomem rotacji wśród telemarketerów. 

Zaczęliśmy więc od zebrania danych demograficznych, dotyczących osób zatrudnionych w naszej firmie. Jak się okazało, 66% pracowników Media System to kobiety, a 34% to mężczyźni. Ponad połowę zatrudnionych stanowią osoby pomiędzy 22-29 rokiem życia. 35% osób pracuje w firmie ponad 2 lata. Biorąc pod uwagę przytoczone dane musieliśmy znaleźć złoty środek, dzięki któremu zaangażujemy w budowę naszej społeczności wszystkich pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem naszej grupy docelowej, czyli młodych ludzi. 

Media Portal

W efekcie naszych poszukiwań i działań, mocno wspartych przez dział Marketingu i IT, powstał Media Portal. Jest to system stanowiący element zarządzania zasobami ludzkimi, który angażuje pracowników, tworzy więź oraz buduje kulturę organizacyjną przedsiębiorstwa. Media Portal sprawia, że nowo zatrudniony pracownik już od pierwszych dni w firmie współtworzy społeczność Mediacity. Dzieje się tak, ponieważ oprócz standardowych szkoleń sprzedażowych przechodzi również szkolenie z Media Portalu.

Do najważniejszych funkcji naszego systemu należy zarządzanie czasem pracy, możliwość zbierania punktów za różne aktywności związane z życiem firmy, dostęp do wydarzeń firmowych, baza wiedzy (dostęp do niezbędnych do pracy narzędzi, regulaminów czy szkoleń w formie online), dostęp do raportów i statystyk dotyczących zebranych punktów oraz sklep z podglądem nagród.

Aktywności, za które pracownik zbiera punkty: 

·      Frekwencja miesięczna, poprawne planowanie czasu pracy. 

·     Polecenie znajomego do pracy, jeśli ten zostanie zatrudniony.

·     Zgłoszenie innowacji w firmie, która zostanie pozytywnie rozpatrzona i wdrożona. 

·     Wzięcie udziału w konkursie np. przygotowanie najlepszej dyni na Halloween.

·     Wzięcie udziału w wydarzeniu firmowym np. Terenowa masakra. 

·     Uczestnictwo w akcjach charytatywnych.

·     Aktywność na firmowych mediach społecznościowych, komentowanie i Mudostępnianie postów.

Media Kiosk

Niezwykle istotnym elementem Media Portalu jest Media Kiosk – miejsce umożliwiające naszym pracownikom raz na trzy miesiące wymianę zdobytych punktów na cenne nagrody: koszulki, selfie-sticki, czy nawet vouchery wakacyjne. Z naszych danych wynika, że aż 92% pracowników aktywnie zbiera punkty, biorąc udział w akcjach dodatkowych.

Co więcej, wprowadziliśmy bonus roczny, przyznawany w marcu, z okazji „urodzin” Media Kiosku. Każda osoba, która przepracowała pełny rok od rocznicy otwarcia Media Kiosku ma szansę zdobyć ekstra punkty, pod warunkiem spełnienia dodatkowych parametrów, takich jak 100% frekwencja minimum 9 razy w ciągu roku. W 2018 ze 120 osób, które przepracowały pełnych 12 miesięcy aż 80 otrzymało ten bonus. To tylko potwierdza, że pracownicy starają się dobrze planować czas pracy, a punkty do Media Kiosku stanowią ważny element systemu motywacyjnego, wpływając przy tym na zmniejszenie rotacji w zespołach.

W roku 2017 średnia roczna ilość punktów uzbierana przez pracownika wynosiła 137 (ok. 11 na miesiąc), natomiast w roku 2018 było to już 170 (ok. 14 na miesiąc). Widoczna jest zatem tendencja wzrostowa w poziomie zaangażowania naszych pracowników oraz ich chęci uczestnictwa w życiu Media City. Wprowadzenie podobnego systemu rekomendujemy wszystkim firmom, które borykają się z problemami dużej rotacji wśród zatrudnionych osób oraz brakiem motywacji. Media Portal, dobrze dostosowany do specyfiki konkretnego biznesu i realizowanych zadań, może okazać się ważnym elementem budującym kulturę organizacyjną każdego przedsiębiorstwa.

pl_PLPolish